Eagles of Architecture is gegroeid uit 1:1 Architecture. Onder de nieuwe naam maakt het bureau tekeningen en bouwt het aan projecten eerder uit speeldrift dan uit ondernemerszin. 'Samen met ieder ontwerp ontwikkelen we een set spelregels die soms wel, dan weer niet worden overgedragen naar een volgend project', vertelt Bart Hollanders. 'Uit het meervoud in onze naam 'Eagles of Architecture' spreekt de ambitie om in groep te werken, maar het daaropvolgende bijwoord en het nadrukkelijke enkelvoud verraden dat die samenwerking geen open einde kent. Gedeelde overtuigingen houden de groep bijeen.'

Leren ontwerpen door te leren tekenen

In de muziekwereld heb je de Eagles of Death Metal. In de architectuurwereld mogen de Eagles of Architecture zich ook een zeker rock-'n-rollgehalte aanmeten, in die zin dat de ontwerpers er een heel eigen werkwijze op nahouden. Eagles of Architecture tekent zoals elke architect tekent, maar niet alleen nieuwe projecten. Het bureau put voortdurend inspiratie uit culturele ankerpunten, en daarin gaat het best ver. 'We werken vier dagen per week aan projecten, gaande van private en publieke gebouwen - klein- en grootschalig - tot scenografieën voor tentoonstellingen. De vijfde dag houden we vrij om te tekenen aan illustere voorbeelden uit de geschiedenis', aldus Bart Hollanders.

Maarschalk Gérardstraat 5: verbouwing van een herenhuis tot negen studio's in Antwerpen

Maarschalk Gérardstraat 5: verbouwing van een herenhuis tot negen studio's in Antwerpen

Een van die illustere voorbeelden is het Palazzo Rucellai van de 15e-eeuwse humanist Leon Battista Alberti in Firenze. De tekeningen van het gebouw illustreren het geduldwerk van waaruit de projecten van de Eagles ontstaan. Eén figuur neemt een bijzondere plaats in het werk van Bart Hollanders in. 'Sinds mijn passage langs de Amerikaanse neo-avantgarde tijdens mijn stage in New York bij Peter Eisenman, jaag ik de geest van Ludwig Mies van der Rohe na', zegt hij. 'Voor van der Rohe is leren ontwerpen leren kijken en leren tekenen. In een van zijn oefeningen kopiëren zijn leerlingen vijf van zijn ontwerpen op een enkel vel papier.' Op zoek naar optische effecten tekende Eagles of Architecture diezelfde gebouwen, maar vanuit nieuwe oogpunten. Zo bleek een tekening in kikvorsperspectief van het onmetelijke plafond van het nooit gerealiseerde Convention Center in Chicago veel complexer dan de iconische tekeningen van Mies zelf deden vermoeden.

Door op zoek te gaan naar architectuur heeft Bart Hollanders al een stukje van de wereld gezien. 'Door steeds terug te keren naar dezelfde plaatsen - New York, Firenze, Venetië - proberen we herinneringen opnieuw als bron aan te boren voor de eigen ontwerpen. Bij een volgend bezoek vallen andere kenmerken op, en gaandeweg vormt het geheugen beelden die een zoekmachine niet kan thuisbrengen.'

Een heel eigen ontwerpfilosofie

De heel eigen werkwijze van de Eagles of Architecture komt in de eigen projecten ook tot uiting. In de verbouwing van het 19e-eeuws woonhuis in de Maarschalk Gérardstraat in Antwerpen verwerkte Eagles of Architecture het spanningsveld tussen de toen gangbare tendens om huizen zo veel mogelijk te bekleden en het modernisme dat precies het omgekeerde nastreefde. 'We ontwikkelden wandbekledingen in lijn met het 18e-eeuwse gebruik om voor iedere kamer een afzonderlijk ontwerp te maken, maar contamineren die met een laat 20e-eeuwse functionele kleurencode', legt Hollanders uit.

Stadhuis Mortsel

Stadhuis Mortsel

Voor de renovatie van het stadhuis van Mortsel bedacht Eagles of Architecture een inventieve manier om met de isolatie om te gaan. Omdat het gebouw ook de bibliotheek zal herbergen, kwam het bureau met een systeem van diepe boekenkasten die als een monumentale lambrisering langs de gevel lopen. Onderaan hebben de kasten een plint waarop je kan zitten, achter de kasten en onder de plint is ruimte voor de isolatie. Erboven worden de wanden bekleed met metselblokken die onder het plafond trapsgewijs vooruitspringen en een keellijst vormen. Omdat de bibliotheek zo de hele oppervlakte van het stadhuis beslaat, zijn de andere functies ervan, zoals de trouwzaal, centraal in de ruimte geplaatst als onafhankelijke structuren, vergelijkbaar met het omsloten koor in een kathedraal.

Zoals de naam al deed vermoeden, is Eagles of Architecture een eigenzinnig bureau. Wie meer wil weten, kan nog tot 10 juni de tentoonstelling in deSingel bezoeken, georganiseerd door het Vlaams Architectuurinstituut.